Home Contacts LCL FCL Breakbulk Shorsea Related Help Rail  Career English Cesky Slovensky German Hungarian
Track & Trace
Track your containers and shipments
Sailings
Export and Import sailing schedules
Customer Corner
Shipping Instructions Statistics, Reports
LCL Tariff
Worldwide rates for LCL consolidation
Distribution Tariff
Trucking rates to/from main HUBs
Downloads
Newsletters and other files to download
Exportní sběrná služba - všeobecné podmínky

Sazební podmínky

Sazby zahrnují:

 • manipulaci ve skladu (příjem zboží)
 • 7 dní volných na skladování
 • dopravu do přístavu lodění
 • LCL poplatky
 • námořné
 • BAF a CAF přirážky k námořnému
 • vypakování zboží ve skladu na místě určení

Sazby nezahrnují:

 • poplatek za vystavení konosamentu
 • pojištění nad rámec odpovědnosti rejdaře
 • eventuelní náklady za kurýrní služby, signování , přebalování

Pozn.:

 • tarif je konstruován na bázi W/M (cbm/tuna) bez dalších přepoctů
 • minimální tarif je uveden pro každou destinaci individuelně
 • sazby pro ostatní destinace na vyžádání
 • obecný tarif platí pro zásilky do hodnoty zboží EUR 50.000,-
 • za vystavení sady B/L účtujeme EUR 35/set
 • hmotnost/objem se zaokrouhluje na celých 100 kg / 0,1 cbm
 • předpokládá se, že zásilky jsou standardně manipulovatelné a řádně označené
 • zásilky je nutné včas avizovat a objednat (přesný počet kusů, váha, musí souhlasit s platnou dokumentací, jinak nemusí být ve skladu převzaty) doklady při vstupu do skladu musí obsahovat naši referenci.
 • doporučuje se dodání zboží na paletách - řádně balené, zajištěné a signované (neosignované zásilky budou označeny dodatečně, náklady budou přeúčtovány EUR 20)
 • Nestandardně manipulovatelné zásilky musí být opatřeny dostatečně velkými PIKTOGRAMY na všech svislých stranách zásilky
 • je nutné zámořské balení, rejdař nenese odpovědnost za poškození zásilky během přepravy v kontejneru
 • zásilky s poškozeným obalem, obsahem nebudou převzaty k dopravě – možnost individuálního řešení situace dohodou
 • příjem nadgabaritních zásilek bude řešen individuálně dle dohody (za nadgabaritní zásilku pro dané účely považujte kusy přesahující 3 tuny – příplatek EUR 150,-)
 • IMDG zásilky (nebezpečné zboží) musí být před přijetím do našeho skladu předem schváleny společností Austromar. Ceny poskytneme na vyžádání. Na účet odesílatele budou přeúčtovány veškeré dodatečné náklady a pokuta ve výši 500,00 EUR/shipment v případě, že IMDG zásilka nebudou včas ohlášená nebo nesprávně nahlášená.
 • přeprava nestandardního zboží (alkohol, starožitnosti,veterinární zboží apod.) je možná pouze na základě předchozího souhlasu.
 • přeprava osobních věcí – za příplatek EUR 150,-/za zásilku
 • za vystavení certifikátu bude účtování eur 30,-/za zásilku
 • v případě storna objednávky, nebo nedodání objednaného zboží do skladu, méně než 72 hod před uzávěrkou (closing), bude účtováno "dead freight" ve výši 50% namořného, min. EUR 25,-
 • pro zúčtování se považují za závazné rozměry / hmotnosti zjištěné nezávislou firmou v přístavu či na terminále. V případě eventuelních nesrovnalostí je potřeba zajistit další přeměření v přístavu vykládky – placená služba.
 • splatnost faktur za lodění LCL zásilek 14 dní po nalodění
 • Zásilky jdoucí na terminály ve vnitrozemí musí být celně odbaveny v “port of entry“
 • zásilky jsou přijímány do konsolidačního skladu Uhřiněvsi veškeré informace o našem skladu mužete najít na internetových stránkách www.a-1.cz /
 • provozní doba skladu ve všední dny od 07.00 do 18.00
 • do skladu jsou přijímány zásilky celně odbavené (exportní JSD s platností minimálně 10 dní) - v jiných případech (transit z jiného státu, zušlechtovací styk, apod.) bude celní odbavení v režimu transitu účtováno dle skutečných nákladu - výše poplatku a ručení na vyžádání.
 • příjem zboží je prováděn dle dodacích listů a dle písemných pokynů. Zápis o vykládce je podepsán předávajícím a přebírajícím (posádka vozidla a pracovníci skladu) musí obsahovat číslo reference.
 • Skladné po přesáhnutí 7 denní lhůty činí 3,- eur w/m za den (Min. 35 EUR)
 • odjezdy z terminálu Praha jsou realizovány min. 1 x týdne dle podmínek jednotlivých servisů /uzávěrka vždy den předem/
 • aktuální sazebník je po registraci k dispozici na www.austromar.cz
 • limit odpovědnosti rejdaře je dán mezinárodními úmluvami - takové krytí obvykle nekryje v plné výši veškerá obchodní rizika, doporučujeme tedy zásilky řádně pojistit
 • Přeprava se řídí podmínkami konosamentu (Bill of Lading)
 • příjem nadgabaritních zásilek bude řešen individuálně dle dohody (za nadgabaritní zásilku pro dané účely považujte kusy přesahující 3 tuny - příplatek EUR 150,-)
 • Zásilky jsou akceptovány s maximálně 5 položkami celního sazebníku. V případě, že zboží má položek více, podléhá toto akceptaci příplatku.
 • Maximální hmotnost a rozměry jednoho kusu balení:
  Maximální hmotnost jednoho kusu balení je 3 tuny. U zásilky, jejíž váha je větší než 3 tuny nebo přesahuje délku více než 3 metry a nebo výšku více než 2 metry u jednoho kusu balení, prosím kontaktujte naši kancelář.
 • Overweight surcharge (OWS):
  U zásilky, jejíž celková hmotnost je větší než 3 tuny a nebo je větší nebo stejná jako její objem, bude OWS příplatek stanoven individuálně. V takových případech prosím kontaktujte naši kancelář.
 • Pro přepočet cizích měn používáme kurzovní lístek Evropské centrální banky (ECB) platný v okamžiku vystavení faktury a navýšený o 1,5 %.
 • B/L musí být odsouhlaseno do datumu nalodění ( ETS ), v případě nedodržení termínu bude účtován poplatek ve výši usd 60,- / B/L (manifest correction)
 • Reklamace : uplatnění škody z odpovědnosti rejdaře bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši 2000 czk, a to z důvodu administrativních nákladů s reklamací spojených
 • Cenová nabídka je platná dle data lodení (rozhodující vždy datum na B/L), cena dle aktualního tarifu Austromar
 • Zásilky na ATA Carnet prosím konzultujte předem (nemůžou být loděny v našich přímých kontejnerech kvůli častým kontrolám)
 • Dispozice na BL prosím posílejte nejpozději v den closingu vv našich CFS (vždy uvedeno na našich potvrzeních knihování). V případě nedodržení může dojít k penalizaci či nenalodění zásilky.
 • Marks and numbers
  Zkontrolujte, zda jsou vaše zásilky vždy správně označeny, včetně přístavu určení. Je také nezbytné, aby se signa (Marks and numbers) na veškeré dokumentaci shodovala se skutečnými signy (Mark and numbers) na zásilkach. To se může zdát samozřejmé, ale naše sklady se pravidelně potýkají s nesrovnalostmi, které mohou vést k nesprávnému přesměrování a/nebo ztrátě zásilky v přístavu nakládky nebo v přístavu vykládky.