Home Contacts LCL FCL Breakbulk Shorsea Related Help Rail  Career English Cesky Slovensky German Hungarian
Track & Trace
Track your containers and shipments
Sailings
Export and Import sailing schedules
Customer Corner
Shipping Instructions Statistics, Reports
LCL Tariff
Worldwide rates for LCL consolidation
Distribution Tariff
Trucking rates to/from main HUBs
Downloads
Newsletters and other files to download
Importní sběrná služba - všeobecné podmínky

Sazební podmínky

Sazby zahrnují:

 • námořné do Hamburku
 • BAF a CAF přirážky k námořnému
 • LCL a quai dues Hamburg
 • dovozné do skladu v Praze
 • 7 dní volných na skladování
 • vyskladnění zboží dle dispozic zákazníka

Sazby nezahrnují:

 • delivery order EUR 35 / B/L
 • pojištění nad rámec odpovědnosti rejdaře
 • celní odbavení zásilky a úkony s tím spojené
 • příplatek za volně ložené zboží (LCS) EUR 6,50 w/m, minimum EUR 6,50

Pozn.:

 • tarif je konstruován na bázi W/M (cbm/tuna) bez dalších přepočtů
 • obecný tarif platí pro zásilky do hodnoty zboží EUR 50.000,-
 • Pokud není dohodnuto jinak, ceny se nevztahují na nebezpečné zboží, alkohol, osobní věci a zboží, který podléhá rostlinolékařským, veterinárním a jiným kontrolám v evropských přístavech doručení.
 • minimální tarif je uveden pro každý přístav odeslání individuelně.
 • informace o zboží, čitelné faktury, popř. balící list souhlasící s velikostí a množstvím přepravovaného zboží včetně jeho celního zařazení musí být dodány 5 dnů před ETA zásilky do přístavu vykládky. V případe nedodání potřebných importních dokladů a zablokování kontejneru v přístavu či na terminále bude účtována příkazci, který nedodá potřebné podklady, smluvní pokuta ve výši 5.000 korun českých plus veškeré náklady s tím spojené.
 • případné skladné v přístavu z důvodu nepředložení B/L,faktury a čísla celního sazebníku bude po upozornění přeúčtováno na zákazníka – nepředložení potřebných dokladů blokuje uvolnění kontejneru a tím i další zákazníky naložené ve sběrném kontejneru !!!
 • hmotnost/objem se zaokrouhluje na celých 100 kg / 0,1 cbm
 • IMDG zásilky (nebezpečné zboží) musí být před přijetím do našeho skladu předem schváleny společností Austromar. Ceny poskytneme na vyžádání. Na účet odesílatele budou přeúčtovány veškeré dodatečné náklady a pokuta ve výši 500,00 EUR/shipment v případě, že IMDG zásilka nebudou včas ohlášená nebo nesprávně nahlášená.
 • přeprava osobních věcí za příplatek EUR 150 / zásilka
 • příjem nadgabaritních zásilek bude řešen individuálně dle dohody (za nadgabaritní zásilku pro dané účely považujte kusy přesahující 3 tuny – příplatek EUR 150,-)
 • splatnost faktur za dovozné importních LCL zásilek je před dodáním zboží/pro urychlení stačí zaslat kopii platebního příkazu faxem/
 • sazby v relacích, které nejsou v tarifu, zpracováváme na vyžádání
 • požadujeme, aby zásilky byly stohovatelné, manipulovatelné, nepoškozené, řádně zámořsky zabalené a označené.
 • Nestandardně manipulovatelné zásilky musí být opatřeny dostatečně velkými PIKTOGRAMY na všech svislých stranách zásilky
 • celní a celně deklarační služby budou zajištovány a realizovány firmou A-1 Transport and Logistic s.r.o. podle dispozic zákazníka. Podrobné informace týkající se propuštění zboží do volného oběhu v importu včetně příslušných plných mocí najdete na internetové adrese www.a-1.cz , kontakt tel. +420226201011
  V případě nedodržení 20 denní lhůty na SCP ,Vám budeme účtovat poplatky za ručení na SCP (dočasný sklad) dle hodnoty zboží.V této lhůtě je každý příkazce povinen předložit zboží k dalšímu celnímu řízení. Při nedodržení tohoto předpisu se příkazce vystavuje nebezpečí restriktivních opatření ze strany Celní správy. A1 Transport & Logistic s.r.o. c/o Austromar spol. s r.o. si vyhrazuje právo přeúčtování veškerých postihů, pokut a dalších více nákladu na příjemce.
  V případě potřeby může firma A1 Transport & Logistic nabídnout uložení zboží do celního skladu, případně nabídnout další skladovací a související služby. Více na www.a-1.cz
 • zásilky jsou vydávány z celního skladu Praha - Uhříněves tel.: +420226201011, fax: +420226201027 za sklad a příslušné celní služby je zodpovědný p. Jiří Marek (email: jiri.marek@a-1.cz, tel.: +420226201001) veškeré informace o našem skladu, rozpracovanosti zásilky, včetně celního odbavení můžete najít na internetových stránkách www.a-1.cz
 • odbavení zásilek ze skladu bude probíhat podle potřeb zákazníka na základě vzájemné dohody - zásilky jsou expedovány v režimu transitu, při žádosti o vyclení do volného oběhu je nutné předem zajistit následující dokumentaci (Plnou moc – formulář na vyžádání, Výpis obchodního rejstříku a Osvědčení o DIČ - musí být notářsky ověřeno) – rejdař clení nezajišťuje, pouze koordinuje - celní výlohy budou přeúčtovány dle skutečných nákladů (výši poplatku / ručení sdělí deklarace A1 na vyžádání)
 • limit odpovědnosti rejdaře je dán mezinárodními úmluvami - takové krytí obvykle nekryje v plné výši veškerá obchodní rizika, doporučujeme tedy zásilky řádně pojistit
 • Přeprava se řídí podmínkami konosamentu (Bill of Lading)
 • Austromar nenese odpovědnost za škody na balení zásiky které vzniknou v průběhu přepravy
 • aktuální sazebník je po registraci k dispozici na www.austromar.cz - na internetu je k dispozici rovněž formulář na objednávky – předpokládáme, že ušetří práci všem zúčastněným
 • rejdař má na uvolnění zásilky po příchodu na terminál 3 pracovní dny (vypakování příchozího kontejneru, kontrola dokumentace, celní přihlášení /T1,JSD/ a vlastní uvolnění)
 • zboží, které opouští sklad, je nutno předem avizovat – deklarace musí potvrdit tranzitní průvodku na CÚ určení. Pro urychlení nám, prosím, sdělte SPZ a jméno řidiče den předem na Praha - Uhříněves tel.: +420226201007, fax: +420226201027
 • Skladné po přesáhnutí 7 denní lhůty činí 3,- eur w/m za den (Min. EUR 35)
 • poplatky za celní služby : vystavení T1 - CZK 850,-, vystavení JSD CZK 850,- (do dvou položek, každá další + CZK50)
 • Maximální hmotnost a rozměry jednoho kusu balení:
  Maximální hmotnost jednoho kusu balení je 3 tuny. U zásilky, jejíž váha je větší než 3 tuny nebo přesahuje délku více než 3 metry a nebo výšku více než 2 metry u jednoho kusu balení, prosím kontaktujte naši kancelář.
 • Overweight surcharge (OWS):
  U zásilky, jejíž celková hmotnost je větší než 3 tuny a nebo je větší nebo stejná jako její objem, bude OWS příplatek stanoven individuálně. V takových případech prosím kontaktujte naši kancelář.
 • Celní dluh musí být uhrazen do 10ti dnů od jeho vyměření. Nebude-li uhrazen včas, bude Vám účtována pokuta za pozdní zaplacení ve výši 500,- czk
 • Pro přepočet cizích měn používáme kurzovní lístek Evropské centrální banky (ECB) platný v okamžiku vystavení faktury a navýšený o 1,5 %.
 • V případě zákazníků, kteří si vyclívají z SCP sami, avšak je třeba asistence skladu (předložit zásilku k celní kontrole, demontovat obal, apod.), budou účtovány vícenáklady ve výši 200 czk / hod , minimálně také 200,- czk
 • v případě storna objednávky, nebo nedodání objednaného zboží do skladu, méně než 72 hod před uzávěrkou (closing), bude účtováno "dead freight" ve výši 50% namořného, min. EUR 25,-
 • Reklamace : uplatnění škody z odpovědnosti rejdaře bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši 2000 czk, a to z důvodu administrativních nákladů s reklamací spojených
 • Cenová nabídka je platná dle data lodení (rozhodující vždy datum na B/L), cena dle aktualního tarifu Austromar
 • Marks and numbers
  Zkontrolujte, zda jsou vaše zásilky vždy správně označeny, včetně přístavu určení. Je také nezbytné, aby se signa (Marks and numbers) na veškeré dokumentaci shodovala se skutečnými signy (Mark and numbers) na zásilkach. To se může zdát samozřejmé, ale naše sklady se pravidelně potýkají s nesrovnalostmi, které mohou vést k nesprávnému přesměrování a/nebo ztrátě zásilky v přístavu nakládky nebo v přístavu vykládky.